Hashim Derashid - Edit Fail Regestry
  FRONT PAGE
  TIPS Komputer
  Perihal Computer
  Virus Virus Komputer
  Masalah & Penyelesaian
  Komen ANDA
  Hubungi SAYA
  Berita/Hiburan
  Freeware Adress
  Edit Fail Regestry
  Perisian Percuma
  Counter
  Lokasi ANDA
  Maklumbalas
  Penterjemah
  FIREWALL
  KeyPad Simbol
  MY Album
  Istilah Komputer
  Selected Link
  Tip Mudah
  Laman Web Utama 

Tips & Trik Registry Window XP

 

PERHATIAN!:

 

Registry adalah penentu cara kerja OS Windows XP, oleh itu mengubah fail regestry menjadikan  cara kerja Windows XP anda turut berubah

Cara Backup fail regestry 

Klik tombol Start > Run. Ketik regedit dan tekan Enter setelah berada didalam jendela Run.

Didalam Registry Editor, pilih menu File > Export.

Setelah Export Registry File muncul, masukkan nama file ke bagian File Name, misalnya backup-registry dan sebagainya. tekan tombol Save.

 

 

 

 

Mempercepat Update Registry

Tekan tombol Start > Log Off > Log Off.

 

Mengganti Wallpaper

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop

Klik ganda pada wallpaper dan masukkan path gambar yang diinginkan pada Value Data.

 

Mengganti Nama Recycle Bin

HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Klik ganda pada option (Default value) dan beri nama baru sesuai yang diinginkan pada Value Data.

 

Memunculkan Rename Pada Recycle Bin

HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}/ShellFolder

Klik ganda pada Attributes > Edit Binary Value. Pada Value Data, ganti angka tersebut menjadi 0000 50 01 00 20.

 

Menyembunyikan Recycle Bin

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Desktop/NameSpace Hapus subkey {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}, kemudian Restart komputer untuk melihat hasilnya. Untuk memunculkannya kembali, buat kembali kombinasi angka {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}.

 

Menambah Isi Shortcut Menu Pada Recycle Bin

HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}/ShellFolder

Klik ganda Attributes dan ganti angka di Value Data dengan angka berikut ini:

0000 50 01 00 20 > Rename

0000 60 01 00 20 > Delete

0000 70 01 00 20 > Rename & Delete

0000 41 01 00 20 > Copy

0000 42 01 00 20 > Cut

0000 43 01 00 20 > Copy & Cut

0000 44 01 00 20 > Paste

0000 45 01 00 20 > Copy & Paste

0000 46 01 00 20 > Cut & Paste

0000 47 01 00 20 > Cut, Copy & Paste

 

Menambah Isi Shortcut Menu Pada Recycle Bin Dengan Menu Pilihan

HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}/Shell

Klik menu Edit > New > Key dan beri nama yang diinginkan (Misalnya: Go To Windows Explorer).

Dibawah key yang baru tersebut, tekan lagi menu Edit > New > Key dan buat sebuah key baru bernama Command. Klik ganda option (Default), dan pada bagian Value Data, isi dengan path Windows Explorer ( C:WINDOWSExplorer.exe).

 

Mengembalikan Folder Documents Yang Hilang Di My Computer

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/DocFolderPaths

Pilih menu Edit > New > String Value dan beri nama sesuai dengan username yang digunakan di Windows (contohnya: Chippers) Klik ganda pada value tersebut dan masukkan path tempat dimana Documents anda berada (contohnya D:Documents)

 

Menyingkirkan File Stored Dari My Computer

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/MyComputer/NameSpace/DelegateFolders Hapus subkey {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} dengan menekan tombol Del.

 

Menyembunyikan My Recent Documents

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Klik menu Edit > New > DWORD Value dan beri nama NoRecentDocsMenu.

Kemudian klik ganda pada DWORD Value tersebut, dan berikan angka 1 untuk mengaktifkannya.

 

Menyembunyikan Menu Find

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Klik menu Edit > New > DWORD Value dan beri nama NoFind.

Kemudian klik ganda pada DWORD Value tersebut dan berikan angka 1 untuk mengaktifkannya. Restart komputer.

 

Menyembunyikan Help And Support

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Buatlah sebuah DWORD Value baru - Menu Edit > New > DWORD Value, dan beri nama NoSMHelp.

Kemudian klik ganda pada NoSMHelp dan isi dengan angka 1 pada Value Data. Restart komputer.

 

Menyembunyikan Menu Run

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoRun. Klik ganda dan masukkan angka 1 sebagai Value Data.

 

Menyembunyikan Menu Run Dari Start Menu (2)

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Cari value bernama Start_ShowRun, klik ganda dan masukkan angka 0 pada bagian Value Data.

 

Restart dgn Cepat !!

Pada key :

HKEY_LOCAL_MACHINE | Software | Microsoft | Windoes NT | Current Version | Winlogon

Tambahkan string value EnableQuickReboot dan isi defautnya dengan 1

 

Menyembunyikan Log Off

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Klik menu Edit > New > Binary Value dan beri nama NoLogOff.

Klik ganda pada NoLogOff dan masukkan angka 01 00 00 00 pada bagian Value Data.

 

Menyembunyikan Menu Turn Off Computer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Klik menu Edit > New > DWORD Value dan beri nama NoClose.

Klik ganda NoClose dan beri angka 1 pada Value Data.

 

Cleartype Pada Logon Screen

HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Desktop

Klik ganda FontSmoothingType dan masukkan angka 2 pada Value Data.

 

Membuat Tampilan Berbeda Pada Jendela Logon

HKEY_USERS/.DEFAULT/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/ThemeManager

Klik ganda ColorName dan masukkan teks Metallic pada Value Data.

 

Menampilkan Administrator Di Welcome Screen

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonSpecialAccountsUserLis t

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama Administrator.

Klik ganda Administrator dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Login Otomatis

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon

Klik ganda AltDefaultUserName dan masukkan username account yang dipilih.

Klik ganda AutoAdminLogon dan masukkan angka 1 pada Value Data.

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama DefaultPassword.

Klik ganda DefaultPassword dan masukkan password account yang dipilih pada Value Data.

 

Menyembunyikan Ikon Printer & Faxes dari Start Menu

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Cari value bernama Start_ShowPrinters dan berikan angka 0 pada Value Data.

 

Menyembunyikan Control Panel Dari Start Menu

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Cari value bernama Start_ShowControlPanel dan klik ganda pada bagian tersebut.

Masukkan angka 0 pada Value Data.

 

Menyembunyikan Menu My Pictures Dari Start Menu

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Klik ganda pada Start_ShowMyPics dan masukkan angka 0 pada bagian Value Data.

 

Memunculkan Menu Administrative Tools

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Klik ganda pada StartMenuAdminTools dan berikan angka 1 pada Value Data.

 

Memperkecil Ikon Start Menu

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Klik ganda pada Start_LargeMFUIcons dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menghilangkan Username Pada Start Menu

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPoliciesExplorer

Pilih Edit > New > DWORD Value dan beri nama NoUserNameInStartMenu.

Klik ganda NoUserNameInStartMenu dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Mencegah Perubahan Menu Start

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoChangeStartMenu.

Klik ganda NoChangeStartMenu dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menyembunyikan My Recent Documents

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Klik ganda pada Start_ShowRecentDocs dan masukkan angka 0 pada Value Data.

 

Mengubah Nama Default Shortcut Penting Di Desktop

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/CLSID

Klik ganda pada default value pada masing-masing subkey dibawah ini:

My Network Places:

{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

My Computer:

{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

My Documents:

{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

Recycle Bin:

{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Default IE Icon:

{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}

masukkan nama-nama unik sebagai pengganti nama defaultnya.

 

Menyembunyikan Ikon Di Desktop

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Klik ganda pada HideIcons dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Membersihkan Semua Ikon Pada Desktop

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoDesktop.

Klik ganda pada NoDesktop dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Membuat Desktop Lebih Stabil

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama DesktopProcess.

Klik ganda DesktopProcess dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menghapus Daftar Program Dalam Menu Run

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/RunMRU

Di jendela sebelah kanan, akan terlihat deretan software-software (ditandai secara alphabet a, b, c, d, dan seterusnya). Untuk menghapusnya, cukup dengan memilih salah satu (atau semua) nama program yang ada dan tekan tombol Del. Jika muncul jendela konfirmasi untuk penghapusan data, tekan Yes.

 

Membersihkan Recent Documents

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoRecentDocsHistory.

Klik ganda pada NoRecentDocsHistory dan masukkan angka 1 pada bagian Value Data.

 

Menghilangkan Info Tip Pada Ikon Folders Di Desktop

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Klik ganda pada FolderContentsInfoTip dengan angka 0.

 

Mengunci Taskbar

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Klik ganda pada TaskBarSizeMove dan masukkan angka 0 pada Value Data.

 

Menghapus Past Items Icons Pada Taskbar

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerTrayNotify

Hapus IconStreams dan PastIconsStream, kemudian buka Task Manager, pada Tab Processes klik kanan pada explorer.exe dan pilih End Process. Klik menu File > New Task (Run) dan ketikan kembali explorer dan tekan OK.

 

Menyembunyikan System Tray

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionPoliciesExplorer

Jika key Explorer belum ada buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoTrayItemsDisplay.

Klik ganda NoTrayItemsDisplay dan masukkan angka 1 pada Value Data.

Untuk mengembalikan System Tray masukkan angka 0 pada Value Data.

 

Menonaktifkan Klik-kanan Pada Desktop

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoViewContextMenu.

Klik ganda pada NoViewContextMenu dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Mengubah Waktu Delay Ketika Membuka Menu

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop

Klik ganda pada MenuShowDelay dan ubah angka milidetik yang semula 400 menjadi angka lain. Semakin kecil semakin cepat.

 

Mengatur Ukuran Ikon Di Desktop Dan Start Menu

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop/WindowMetrics

Klik ganda pada Shell Icon Size dan ubah angka 32 menjadi angka lainnya, misalnya 10.

 

Mengganti Warna Windows

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Colors

Klik ganda Window dan masukkan kombinasi warna RGB (gunakan Adobe PhotoShop untuk menemukan kombinasi warna yang sesuai).

 

Mengganti Warna Teks Dalam Windows

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Colors

Klik ganda WindowText dan masukkan kombinasi warna RGB.

 

Menghilangkan Tab Screen Saver

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoDispScrSavPage.

Klik ganda NoDispScrSavPage dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Mengganti Screen Saver Lewat Registry

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop

Klik ganda SCRNSAVE.EXE kemudian masukkan path tempat file Screen Saver yang diinginkan.

Contoh: C:WINDOWSScreenSaver.scr

 

Menonaktifkan Default Screen Saver

HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Desktop

Klik ganda ScreenSaveActive dan masukkan angka 0 pada Value Data.

Untuk mengembalikannya masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menghilangkan Tanda Anak Panah Pada Ikon Shortcut

HKEY_CLASSES_ROOT/Inkfile

HKEY_CLASSES_ROOT/piffile

Ubah nama IsShortcut menjadi IsShortcuts.

 

Mengubah Style Wallpaper

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop

Klik ganda pada WallpaperStyle dan masukkan angka sebagai berikut di Value Data:

1 > Center

2 > Stretch

3 > Tile

 

Menonaktifkan Peringatan Low Disk Space

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/PoliciesExplorer

Buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoLowDiskSpaceChecks.

Klik ganda NoLowDiskSpaceChecks dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menonaktifkan Menu Properties My Computer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoPropertiesMyComputer.

Klik ganda NoPropertiesMyComputer dan masukkan angka 1 pada Value Data.

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoPropertiesMyComputer.

Klik ganda NoPropertiesMyComputer dan masukkan angka 1 pada Value Data.

Jika key Explorer tidak ada, buat yang baru dengan mengklik menu Edit > New > Key dan beri nama Explorer.

 

Mengubah Ukuran CoolSwitch

(Coba Tekan Alt+Tab, itulah yang disebut dengan CoolSwitch)

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop

HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Desktop

Klik CoolSwitchColumns dan aturlah seberapa panjang CoolSwitch ini akan ditampilkan dengan memasukkan angka yang diinginkan pada Value Data.

Kemudian klik CoolSwitchRows dan lakukan hal yang serupa.

 

Menonaktifkan Fungsi CoolSwitch

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop

HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Desktop

Klik ganda pada CoolSwitch dan masukkan angka 0.

 

Menonaktifkan Animasi Pada Windows XP

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop/WindowMetrics

Klik ganda pada MinAnimate dan masukkan angka 1 untuk menonaktifkan, dan 0 untuk mengaktifkannya kembali.

 

Mengubah Tombol Kiri Menjadi Tombol Kanan Pada Mouse

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Mouse

Klik ganda pada SwapMouseButtons dan beri angka 1 pada Value Data.

 

Mengubah Gulungan Baris Pada Scroll Mouse

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop

Klik ganda WheelScrollLines masukkan angka yang diinginkan (sesuai dengan baris yang hendak digulung) pada Value Data.

 

Menyembunyikan System Properties Pada Control Panel

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/don’t load

Buatlah sebuah String Value baru dan beri nama sysdm.cpl.

Klik ganda sysdm.cpl dan masukkan input Yes pada bagian Value Data.

 

Menonaktifkan Display Properties

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies

Pada bagian subkey Policies, buat sebuah key baru dengan cara Edit > New > Key dan beri nama System.

Kemudian di subkey System, buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoDispCPL.

Klik ganda NoDispCPL dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Mengatur Kecepatan Repeat Rate Keyboard

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Keyboard

Klik ganda KeyboardSpeed dan masukkan nilai yang diinginkan. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat pula Repeat Rate-nya.

 

Teks Bergaris Bawah Pada Notepad

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Notepad

Klik ganda lfUnderline dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Mode Word Wrap Pada Notepad

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Notepad

Klik ganda fWrap dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Status Bar Pada Notepad

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Notepad

Klik ganda StatusBar dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

DVD Di Windows Media Player

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/MediaPlayer/Player/Settings

Pilih menu Edit > New > String Value dan beri nama DVDUI.

Klik ganda DVDUI dan masukkan teks Yes pada Value Data.

 

Menambah Identitas Windows Media Player

HKEY_CURRENT_USER/Software/Policies/Microsoft

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Policies/Microsoft/Windows

Klik Edit > New > Key dan beri nama WindowsMediaPlayer.

Klik Edit > New > String Value dan beri nama TitleBar.

Klik ganda TitleBar dan masukkan teks yang diinginkan pada Value Data.

 

Mengubah Tombol Stop Menjadi Tombol Play Pada Windows Media Player

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/MediaPlayer/Objects/StopButton

Klik ganda onclick dan masukkan teks player.controls.play() pada Value Data.

 

Memilih Pemutar CD Audio Default

HKEY_CLASSES_ROOT/AudioCD/Shell/Play/Command

Klik ganda (Default) dan masukkan path software yang anda inginkan sebagai pemutar CD Audio secara default. Misalnya: C:Program FilesWindows Media Playerwmplayer.exe

 

Mengembalikan Akses Ke CD-ROM

Setelah menguninstall sebuah program pembakar CD, adakalanya CD-ROM tidak bisa lagi diakses, solusinya:

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetContro lClass{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Hapus subkey LowerFilters dan UpperFilters dengan menekan tombol Del.

 

Memperkecil Ukuran Thumbnail Untuk Windows Explorer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer

Pilih menu Edit > New > Binary Value dan beri nama ThumbnailSize.

Klik ganda ThumbnailSize dan masukkan angka 20 pada Value Data.

 

Membuat Shortcut Menu Pribadi Di Windows Explorer

HKEY_CLASSES_ROOT/Drive/Shell

Pilih Edit > New > Key dan beri nama Winamp sebagai contohnya.

Klik ganda option (Default) disisi kanan registry editor dan masukkan teks Winamp.

Klik subkey Winamp dan pilih menu Edit > New > Key dan beri nama Command.

Klik ganda option (Default) dan masukkan path C:Program FilesWinampWinamp.exe pada Value Data.

 

Enkripsi Melalui Menu Konteks

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama EncryptionContextMenu.

Klik ganda EncryptionContextMenu dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Mengganti Ikon Pada Drives

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurr entVersionExplorer

Jika belum ada, pilih Edit > New > Key dan beri nama sesuai dengan drive yang diinginkan [contohnya: C untuk drive C:] Pada value tersebut, buat sebuah Key baru lagi dan beri nama DefaultIcon.

Klik ganda option (Default) dan masukkan path tempat ikon berada (contohnya: D:DocumentsC Drive Icon.ico)

 

Menyembunyikan Drive

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Pilih Edit > New > DWORD Value dan beri nama NoDrives.

Klik ganda NoDrives dan tentukan drive mana yang ingin dihilangkan pada Value Data.

Contoh: jika ingin menghilangkan drive E:, masukkan angka 16 pada Value Data.

Kombinasi angka pada Value Data adalah sebagai berikut:

A: > 1

B: > 2

C: > 4

D: > 8

E: > 16

F: > 32

G: > 64

H: > 128

I: > 256

J: > 512

K: > 1024

L: > 2048

M: > 4096

Semua: > 67108863

 

Membuat Tip Of The Day Windows Explorer

Untuk mengaktifkannya buka Windows Explorer kemudian pilih menu View > Explorer Bar > Tip of the Day.

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Tips

Di jendela sebelah kanan akan terlihat deretan tip-tip yang tersimpan dalam value 0 - 49.

Dua hal yang bisa dilakukan adalah mengganti tip-tip yang dengan klik ganda masing-masing value dengan teks yang diinginkan.

Kedua adalah menambah tip-tip baru dimulai dengan urutan setelah value 49 (misalnya 50 dst.).

Pilih Edit > New > String Value dan beri nama berbentuk angka yang melanjutkan angka terakhir pada tip (misalnya 50 dst.).

Klik ganda pada value yang baru tersebut dan isikan dengan teks yang diinginkan pada Value Data.

 

Menyembunyikan Advanced Settings Pada Folder Options Windows Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer

Dibawah key Explorer akan ditemukan subkey bernama Advanced. Klik kanan dan pilih Rename. Ubah nama Advanced menjadi Advancedx.

 

Kode Curang Bermain Game Hearts

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Applets

Klik menu Edit > New > Key dan beri nama Hearts.

Klik menu Edit > New > String Value dan beri nama ZB dan isikan angka 42 pada Value Data.

Buka game Hearts pada Start Menu > All Programs > Games. Setelah memasukkan nama pemain, tekan kombinasi tombol berikut:

Ctrl+Shift+Alt+F12 dan semua kartu akan terbuka.

 

Membersihkan Sampah Registry

HKEY_CLASSES_ROOT/Application

HKEY_CURRENT_USER/Software

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE

Pilih salah satu subkey yang merupakan nama software yang ingin dihapus, kemudian tekan tombol Del.

 

Membersihkan Sampah Uninstall

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall

Hapus subkey yang memiliki nama yang sama dengan software yang telah di-uninstall.

 

Menghapus Daftar Program Yang Tidak Diinginkan

Dari Add/Remove Programs

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Uninstall

Hapus subkey yang berisikan program yang tidak diinginkan dengan menekan tombol Del.

 

Menjalankan Program Saat StartUp

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run

Pilih menu Edit > New > String Value dengan nama Winamp misalnya.

Klik ganda pada value tersebut dan masukkan path tempat program tersebut terinstall (C:Program FilesWinampWinamp.exe).

 

Menghapus StartUp Items Di MSCONFIG

Klik Start > Run > ketik msconfig, kemudian klik pada tab startup, hilangkan tanda centang pada program yang ingin dihapus dari daftar startup.

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurr entVersionRun

HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurre ntVersionRun

Hapus subkey yang berisikan program-program yang tidak diinginkan dengan menekan tombol Del.

 

Mempercepat Proses Shutdown Windows XP

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control

Klik ganda WaitToKillServiceTimeout dan ubah nilainya menjadi lebih rendah dari 2000.

 

Mengganti AM Dan PM Menjadi Pagi Dan Sore

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/International

Klik ganda s1159 dan ubah teks AM dengan PAGI.

klik ganda s2359 dan ubah teks PM dengan SORE.

 

Menonaktifkan Fungsi AutoRun

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Klik ganda NoDriveTypeAutoRun dan masukkan angka 95 pada Value Data.

 

Mematikan Secara Otomatis Program Not Responding

HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Desktop

Klik ganda AutoEndTasks dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Memunculkan Option My Computer Yang Tersembunyi

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Internet Settings/Zones/0

Klik ganda Flags kemudian ganti menjadi Decimal dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menonaktifkan Fungsi New Window Di Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Policies/Microsoft/Internet Explorer/Restrictions

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoOpeninNewWnd.

Klik ganda NoOpeninNewWnd dan masukkan 1 pada Value Data.

 

Mengganti Background Toolbar Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/Toolbar

Pilih menu Edit > New > String Value dan beri nama BackBitmap.

Klik ganda BackBitmap dan isikan dengan path tempat gambar bitmap (.bmp) yang akan menjadi background toolbar berada pada Value Data.

Contohnya: C:WINDOWSWallpaper.bmp

 

Mengganti Versi Internet Explorer

Untuk mengetahui versi Internet Explorer yang dimiliki: Help > About Internet Explorer pada browser Internet Explorer.

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Internet Explorer

Klik ganda Version dan masukkan angka yang diinginkan pada Value Data.

 

Mengecek ProductID Internet Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Internet Explorer/Registration

Lihat ProductID pada key ProductId, pada value tersebut akan tercatat berapa ProductID Internet Explorer yang digunakan.

 

Mode Full Screen Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/Main

Klik ganda FullScreen dan masukkan teks Yes pada Value Data.

 

Mengganti Title Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/Main

Pilih menu Edit > New > String Value dan beri nama Window Title.

Klik ganda Window Title dan masukkan teks yang diinginkan pada Value Data.

 

Membersihkan Daftar URL Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/TypedURLs

Hapus value url1, url2 dan seterusnya dengan menekan tombol Del.

 

Menyembunyikan Tombol Go Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/Main

Pilih menu Edit > New > String Value dan beri nama ShowGoButton.

Klik ganda ShowGoButton dan masukkan angka 0 pada Value Data.

 

Mengganti Nama Ikon Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCLSID{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} Klik ganda pada value (Default) disamping kanan, masukkan teks yang diinginkan pada Value Data.

 

Menambahkan Domain .Gov Pada Pencarian Website

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Internet Explorer/Main/UrlTemplate

Pilih Edit > New > String Value dan beri nama dengan angka yang merupakan kelanjutan dari angka-angka yang sudah ada.

Klik ganda pada value tersebut dan ketik %s.gov pada Value Data.

 

Tweaking Memory Pada Windows XP

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management

Klik ganda pada DisablePagingExecutive dan masukkan angka 1 pada Value Data.

Apabila diaktifkan,Windows tidak akan melakukan paging file ke dalam hard disk. Sistem operasi dan program-program menjadi lebih responsif. Disarankan untuk komputer yang memiliki memori lebih dari 128MB.

Klik ganda pada LargeSystemCache dan masukkan angka 1 pada Value Data.

Jika diaktifkan, sistem akan mengalokasikan seluruh memori (kecuali 4 MB untuk disk caching) untuk file caching. Komputer akan melakukan caching kernel XP di dalam memory sehingga Windows XP dapat berjalan lebih cepat.

 

Unload .dll Untuk Mempercepat Akses Memori

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurr entVersionExplorer

Pilih menu Edit > New > Key dan beri nama AlwaysUnloadDLL.

Pada option Default Value masukkan angka 1.

 

Menghapus Pagefile Saat Shut Down

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetContro lSession ManagerMemory Management Klik ganda ClearPageFileAtShutdown dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Memindahkan Pagefile

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management

Klik ganda PagingFiles kemudian ganti path ke lokasi baru yang diinginkan.

Misalnya: D:pagefile.sys 1024 1024

 

Mengembalikan Fungsi Search Kedalam Tampilan Lama

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/CabinetState

Pilih menu Edit > New > String Value dan beri nama UseSearchAsst.

Klik ganda UseSearchAsst dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menyembunyikan Device Manager

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies

Pilih menu Edit > New > Key dan beri nama System.

Di subkey System buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoDevMgrPage.

Klik ganda NoDevMgrPage dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Mengoptimalkan Hard Disk Disaat Komputer Dalam Keadaan Idle

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurr entVersionOptimalLayout

Buatlah sebuah DWORD Value Baru dan beri nama EnableAutoLayout.

Klik ganda EnableAutoLayout dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menghilangkan Opsi Run As Pada Menu Konteks

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPoliciesExplorer

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionPoliciesExplorer

Buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama HideRunAsVerb.

Klik ganda HideRunAsVerb dan masukkan angka 0 pada Value Data.

 

Menonaktifkan Windows XP Tour

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionAppletsTour

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionAppletsTour

Buatlah sebuah DWORD Value baru jika belum ada dan beri nama RunCount.

Klik ganda RunCount dan masukkan angka 0 pada Value Data.

 

Menyimpan Perubahan Pada Konfigurasi Notepad

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftNotepad

Buatlah masing-masing DWORD Value baru dan beri nama fSavePageSettings dan fSaveWindowPositions.

Klik ganda pada fSavePageSettings dan fSaveWindowPositions dan masukkan angka 1 pada masing-masing Value Data.

 

Informasi Terperinci Di Device Manager

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetContro lSession ManagerEnvironment

Buatlah sebuah String Value baru atau ubah String Value yang telah ada yang bernama DEVMGR_SHOW_DETAILS.

Klik ganda DEVMGR_SHOW_DETAILS dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menunjukkan Semua Hidden Devices Pada Device Manager

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetContro lSession ManagerEnvironment

Buatlah sebuah String Value baru dan beri nama DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES.

Klik ganda DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menonaktifkan Task Manager

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPoliciesSystem

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionPoliciesSystem

Buatlah DWORD Value baru dan beri nama DisableTaskMgr.

Klik ganda DisableTaskMgr dan masukkan 1 pada Value Data.

 

Menggunakan Smooth Scrolling Di Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain

Jika belum ada, buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama SmoothScroll.

Klik ganda SmoothScroll dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menonaktifkan Image Preview Menggunakan Windows Picture & Fax Viewer

HKEY_CLASSES_ROOTSystemFileAssociationsimageShe llExContextMenuHandlersShellImagePreview

Klik ganda pada value Default dan kosongkan nilainya (hapus {e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066})

 

Mengubah Setting Thumbnail

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorer

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionExplorer

Jika belum ada, buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama ThumbnailSize dan ThumbnailQuality.

Klik ganda ThumbnailSize dan masukkan nilai yang diinginkan sesuai dengan ukuran dalam piksel.

Klik ganda ThumbnailQuality dan masukkan nilai yang diinginkan sesuai dengan persentasi kualitasnya (50% - 100%).

 

Menonaktifkan Cache Pada Thumbnail

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerAdvanced

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama DisableThumbnailCache.

Klik ganda DisableThumbnailCache dan masukkan 1 pada Value Data.

 

Mengubah Warna Pada File Yang Terenkripsi

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorer

Buat sebuah Binary Value baru dan beri nama AltEncryptionColor.

Klik ganda AltEncryptionColor dan masukkan input warna RGB yang diinginkan.

Hints: RR GG BB 00 (Default 00 80 40 00)

 

Mengubah Warna Pada File Dan Folder Terkompresi

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorer

Buat sebuah Binary Value baru jika belum tersedia dan beri nama AltColor.

Klik ganda AltColor dan masukkan input warna RGB yang diinginkan.

Hints: RR GG BB 00 (Default 00 00 ff 00)

Note: Untuk mengaktifkan fitur ini pada Folder Options beri tanda centang Show encrypted or compressed NTFS in color.

 

Warna Alternatif Pada File Terkompresi

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerAdvanced

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama ShowCompColor.

Klik ganda ShowCompColor dan masukkan 1 pada Value Data.

 

Menonaktifkan Web Content Di Explorer Dan Desktop

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPoliciesExplorer

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionPoliciesExplorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama ClassicShell.

Klik ganda ClassicShell dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menyingkirkan My Computer Dari Desktop Dan Start Menu

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPoliciesNonEnum

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionPoliciesNonEnum

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada dan beri nama {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}.

Klik ganda {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} dan masukkan 1 pada Value Data.

 

Memilih Ikon Desktop Yang Pertama

HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama SortOrderIndex.

Klik ganda SortOrderIndex dan masukkan nilai berikut pada Value Data sebagai pilihan:

48 > My Documents

54 > My Computer

 

Menunjukkan Versi Windows Di Desktop

HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop

Buatlah sebuah DWORD Value baru jika belum ada dan beri nama PaintDesktopVersion.

Klik ganda PaintDesktopVersion dan masukkan 1 pada Value Data.

 

Menunjukkan Pop-up Descriptions Di Explorer Dan Item Dekstop

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerAdvanced

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada dan beri nama ShowInfoTip.

Klik ganda ShowInfoTip dan masukkan 1 pada Value Data.

 

Menonaktifkan Desktop Cleanup Wizard

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerDesktopCleanupWiz

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoRun.

Klik ganda NoRun dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menyembunyikan Ikon Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPoliciesExplorer

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionPoliciesExplorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoInternetIcon.

Klik ganda NoInternetIcon dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menyingkirkan My Documents Dari Desktop

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerCLSID{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}ShellFolder

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionExplorerCLSID{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}ShellFolder

Ubah nilai dalam key Attributes menjadi 0xf0500174. Tekan F5 untuk melihat hasilnya.

 

Menghapus Langsung Tanpa Menggunakan Recycle Bin

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPoliciesExplorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoRecycleFiles.

Klik ganda NoRecycleFiles dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menonaktifkan Recycle Bin

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurr entVersionExplorerBitBucket

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NukeOnDelete.

Klik ganda NukeOnDelete dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Mengaktifkan Advanced File System And Sharing Security

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetContro lLsa

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama ForceGuest.

Klik ganda ForceGuest dan masukkan 0 pada Value Data.

 

Menonaktifkan NTFS Last Access Time Stamp

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetContro lFileSystem

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada dan beri nama NtfsDisableLastAccessUpdate.

Klik ganda NtfsDisableLastAccessUpdate dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menonaktifkan 8.3 Name Creation (NTFS)

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetContro lFileSystem

Buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama NtfsDisable8dot3NameCreation.

Klik ganda NtfsDisable8dot3NameCreation dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Mengaktifkan Dukungan 48-bit LBA Untuk Harddisk Berkapasitas Besar

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServic esAtapiParameters

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama EnableBigLba.

Klik ganda EnableBigLba dan masukkan angka 1 pada Value Data.

Note: Hanya untuk pengguna Windows XP sebelum SP1.

 

Menonaktifkan Fungsi CD Burning

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPoliciesExplorer

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionPoliciesExplorer

Buat sebuah DWORD Value dan beri nama NoCDBurning.

Klik ganda NoCDBurning dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Mengubah Jendela Logon

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama LogonType.

Klik ganda LogonType dan masukkan value sebagai berikut pada Value Data:

0 > Classic Mode

1 > Welcome Screen

 

Mengaktifkan Fast User Switching

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon

Buat sebuah DWORD Value dan beri nama AllowMultipleTSSessions.

Klik ganda AllowMultipleTSSessions dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Mengaktifkan Monitor Power-off Di Jendela Logon

HKEY_USERS.DEFAULTControl PanelDesktop

Klik ganda PowerOffActive dan ScreenSaveActive dan masukkan angka 1 pada masing-masing Value Data.

Klik ganda SCRNSAVE.EXE masukkan teks (None) pada Value Data.

HKEY_USERS.DEFAULTControl PanelPowerCfg

Klik ganda CurrentPowerPolicy dan masukkan angka 0 pada Value Data.

 

Menonaktifkan Passport Balloon Reminder

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftMessengerServ ice

Buat sebuah Binary Value baru dan beri nama PassportBalloon.

Klik ganda PassportBalloon dan masukkan input 0a 00 00 00 pada Value Data.

 

Mengubah Wallpaper Di Jendela Logon

HKEY_USERS.DEFAULTControl PanelDesktop

Ubah nilai key Wallpaper dan masukkan path tempat lokasi file bitmap (.bmp) yang diinginkan. (contoh: D:/Documents/Wallpaper.bmp)

 

Membatasi Jumlah Login Otomatis

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama AutoLogonCount.

Klik ganda AutoLogonCount dan masukkan angka sesuai dengan batasan jumlah login yang diinginkan.

 

Kotak Dialog Sebelum Logon

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon

Klik ganda LegalNoticeCaption dan masukkan input teks judul yang diinginkan (contoh: WARNING).

Klik ganda LegalNoticeText dan masukkan input teks yang diinginkan (contoh: Do Not Attempt to Logon to this system unless you are an authorized user).

 

Kustomisasi Windows Logon Dan Judul Dialog Keamanan

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon

Buat sebuah String Value baru dan beri nama Welcome.

Klik ganda Welcome dan masukkan input teks yang diinginkan.

 

Memaksa penggunaan Login Otomatis

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon

Buat sebuah String Value baru dan beri nama ForceAutoLogon.

Klik ganda ForceAutoLogon dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menonaktifkan Login Otomatis Lewat Penggunaan Tombol Shift

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon

Buat sebuah String Value baru dan beri nama IgnoreShiftOverride.

Klik ganda IgnoreShiftOverride dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menyembunyikan Usernames Dari Jendela Logon

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonSpecialAccountsUserLis t

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama sesuai dengan username yang diinginkan.

Klik ganda pada value tersebut dan masukkan angka 0 pada Value Data.

 

Mengaktifkan Start Menu Scrolling

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerAdvanced

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionExplorerAdvanced

Buat sebuah String Value baru dan beri nama StartMenuScrollPrograms.

Klik ganda StartMenuScrollPrograms dan masukkan input Yes pada Value Data.

 

Melenyapkan Opsi Undock Computer Dari Start Menu

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPoliciesExplorer

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionPoliciesExplorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoStartMenuEjectPC.

Klik ganda NoStartMenuEjectPC dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menyoroti Program-Program Baru Di Start Menu

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerAdvanced

Buat sebuah DWORD Value jika belum ada dan beri nama Start_NotifyNewApps.

Klik ganda Start_NotifyNewApps dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Modifikasi Start Menu Folders

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerAdvanced

Buat beberapa DWORD Value jika belum tersedia dan beri nama antara lain Start_ShowControlPanel, Start_ShowMyComputer, Start_ShowMyDocs, Start_ShowMyMusic, Start_ShowMyPics dan Start_ShowNetConn.

Start_ShowControlPanel - Control Panel

Start_ShowMyComputer - My Computer

Start_ShowMyDocs - My Documents

Start_ShowMyMusic - My Music

Start_ShowMyPics - My Pictures

Start_ShowNetConn - Network Connections

Klik ganda pada masing-masing key dan berikan value pilihan sebagai berikut:

0 = Hidden

1 = Open When Clicked

2 = Expand Contents

 

Menyingkirkan Program Access And Defaults Dari Start Menu

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPoliciesExplorer

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionPoliciesExplorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoSMConfigurePrograms.

Klik ganda NoSMConfigurePrograms dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menyingkirkan Menu Disconnect Item

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPoliciesExplorer

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionPoliciesExplorer

Buat sebuah DWORD Value dan beri nama NoDisconnect.

Klik ganda NoDisconnect dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menghapus Jejak Di Menu Run

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerRunMRU

Hapus beberapa key yang diinginkan dengan menekan tombol Del.

 

Mengaktifkan Favorites Di Start Menu

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerAdvanced

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama StartMenuFavorites.

Klik ganda StartMenuFavorites dan masukkan angka 1 pada Value Data.

 

Menyingkirkan My Computer Dari Desktop Dan Start Menu

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPoliciesNonEnum

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionPoliciesNonEnum

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada dan beri nama {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}.

Klik ganda {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} dan masukkan 1 pada Value Data.

 

Memilih Ikon Desktop Yang Pertama

HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama SortOrderIndex.

Klik ganda SortOrderIndex dan masukkan nilai berikut pada Value Data sebagai pilihan:

48 > My Documents

54 > My Computer

 

Menunjukkan Versi Windows Di Desktop

HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop

Buatlah sebuah DWORD Value baru jika belum ada dan beri nama PaintDesktopVersion.

Klik ganda PaintDesktopVersion dan masukkan 1 pada Value Data.

 

Menunjukkan Pop-up Descriptions Di Explorer Dan Item Dekstop

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerAdvanced

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada dan beri nama ShowInfoTip.

Klik ganda ShowI

Today, there have been 25284 visitors (41963 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=